Vrijwilligerswerk leden

Het vrijwilligerswerk dat hoort bij het gewone lidmaatschap spreek je af op het moment dat je een abonnement afsluit. Er zijn veel verschillende klussen, maar we hebben de meeste mensen nodig voor schoonmaak en toezicht. Per (gezins) abonnement voert éénpersoon de taak uit. Voor leden die door een beperking dit niet kunnen of leden vanaf 70 is een vrijstelling mogelijk. De minimum leeftijd voor het werk is 16 jaar. Bij gezinnen waarvan alleen (jonge) kinderen lid zijn, doen ouders het vrijwilligerswerk.

Vaste vrijwilligers

Naast de ‘gewone’ vrijwilligers zijn er ca 150 mensen ‘vaste vrijwilligers’ Vaste vrijwilligers zijn leden die (belangeloos) een bepaalde taak of functie uitvoeren. Ze verrichten minimaal 30 uur vrijwilligerswerk per seizoen, sommigen doen een veelvoud. Het werk van deze vaste vrijwilligers is heel divers: onderhoud en techniek, (leden)administratie, organiseren van activiteiten, het runnen van Het Winkeltje, communicatie, etc. Vaak zijn er concrete vacatures. Zit daar niets voor jou bij? Of wil jij je op een andere manier inzetten? Neem gewoon een keer contact op met het bestuur, bestuur@openluchtbadzwolle.nl 

Als vaste vrijwilligers ben je altijd geïnformeerd over wat binnen het Openluchtbad speelt of gaat spelen, onder andere via een aparte nieuwsbrief. Iedere werkgroep heeft een coördinator en een bestuurslid als aanspreekpunt. Aan het eind van het seizoen kunnen vaste vrijwilligers hun abonnementsgeld terugvragen bij de penningmeester.