Disclaimer voor https://www.openluchtbadzwolle.nl

Vereniging Openluchtbad Zwolle, hierna te noemen Openluchtbad Zwolle, verleent u hierbij toegang tot https://www.openluchtbadzwolle.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Openluchtbad Zwolle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Openluchtbad Zwolle spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Openluchtbad Zwolle.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Openluchtbad Zwolle nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Openluchtbad Zwolle en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Openluchtbad Zwolle, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Foto’s

Het auteursrecht op de gebruikte foto’s berust bij de respectievelijke fotografen. Het is dan ook niet toegestaan deze foto’s te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf.

Een groot deel van de foto’s uit de dia presentaties bovenaan elke pagina zijn gemaakt door: Stefan Ammerlaan

Disclaimer foto’s

Helaas komt het voor dat inzenders ons onder hun eigen naam het werk van andere fotografen toesturen. We proberen weliswaar te voorkomen deze foto’s te publiceren, maar het kan zomaar zijn dat er wel eens eentje tussendoor glipt. Mocht u een foto van uzelf herkennen onder een andere naam, licht ons dan svp per ommegaande in. We zullen de betreffende foto onmiddellijk verwijderen en de inzendende fotograaf permanent uitsluiten.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacyverklaring

Klik hier voor onze privacyverklaring

Ontwerp & realisatie

Design en Brand-ID: Bureau Swaak
Techniek en realisatie: enteractie – online exposure