Op deze pagina kun je veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden vinden. Staat jouw vraag er (nog) niet bij, neem dan contact op met de ledenadministratie via het contactformulier.

Tot hoe lang loopt de voorverkoop?

De voorverkoop is inmiddels gestart en loopt door tot en met vrijdag 23 april 2021. Je kunt je abonnement in deze periode afnemen of verlengen tegen een gereduceerd tarief. Als het Openluchtbad vanaf 24 april 2021 eenmaal open is betaal je het reguliere tarief. Kijk bij abonnementen voor de actuele prijzen.

Vanaf wanneer kan ik inloggen in het reserveringssysteem?

Dat kan vanaf 22 april 2021, 09:00 uur. Hiervoor moet je eerst inloggen bij het reserveringssysteem. Mocht je willen weten hoe je het reserveringssysteem kan gebruiken bekijken dan ook het filmpje wat we hierover hebben gemaakt. Let op! Als je net lid bent geworden dan kan het zijn dat je nog niet direct kan inloggen. Er wordt naar gestreefd om voor nieuwe leden binnen 48 uur een account in het reserveringssysteem aan te maken.

Verkopen jullie ook gezinsabonnementen?

Iedereen kan lid worden van het openluchtbad, maar voor gezinnen en huishoudens geldt een kortingsregeling in de vorm van wat we een gezinsabonnement (of partnerabonnement) noemen. Eén persoon wordt hoofdlid, de overige abonnementen worden daaraan gekoppeld. Met gezin of huishouden wordt bedoeld: familieleden of huisgenoten die op hetzelfde adres wonen.  Indien er omstandigheden zijn waarbij dit niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld bij een scheiding of studerende kinderen die in de weekenden thuiskomen, besluit het bestuur hoe er met deze afwijking wordt omgegaan.

Hoe voeg ik gezinsleden toe bij het afsluiten/verlengen van abonnementen?

Er is altijd één persoon de hoofdaanvrager, ook wel het A-lid genoemd. Dit A-lid voert in de eerste stap bij het afsluiten of verlengen van een abonnement zijn of haar gegevens in en krijgt een uniek lidnummer. In de tweede stap kunnen overige gezinsleden toegevoegd worden. Alle leden ontvangen een eigen badpas met hetzelfde lidnummer.

Moeten wij een apart abonnement voor onze baby hebben?

Dat hangt af van de geboortedatum van je kind. Wanneer je kind op 1 mei van het betreffende zwemseizoen nog geen jaar oud is, mag het in het betreffende seizoen gratis het bad in. Is je kind één jaar of ouder dan wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

Enkele gezinsleden zijn al lid en de rest wil lid worden gedurende het seizoen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Mail geboortedata en foto’s naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Maak voor elk nieuw lid € 46 (€ 41 + € 5 inschrijfkosten) over naar Vereniging Openluchtbad Zwolle, NL18 ABNA 0523 4272 71 o.v.v. lidnummer en naam rekeninghouder. De ledenadministratie maakt na ontvangst van betaling de badpassen in orde, waarna u deze kan afhalen bij de kassa van het Openluchtbad.

Hoe verwijder ik de hoofdaanvrager (het a-lid) of vervang ik die voor een ANDERE persoon?

Als er binnen een gezin meerdere personen lid zijn, dan wordt het A-lid gezien als het hoofdlid. Je kunt het A-lid niet zelf verwijderen en/of vervangen door een ander persoon. Als je dit wilt doen neem dan via het contactformulier contact met de ledenadiministratie op.

Ik wil mijn abonnement verlengen maar ben mijn badpas van vorig jaar kwijt. Wat moet ik doen?

Dan moet je een nieuwe bestellen. Bij het online verlengen van het abonnement kun je aanvinken voor welk gezinslid een nieuwe badpas moet worden gemaakt. Dat kost €10 per pasje. Dit is gelijk aan het opnieuw aanvragen van een badpas gedurende het seizoen (bijvoorbeeld als je hem hebt verloren).

Ik wil de foto bij mijn abonnement actualiseren, moet ik nu een nieuwe badpas aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Als je je profielfoto actualiseert, dan staat deze in ons systeem. Onze kassamedewerkers zien bij het scannen van de badpas de geactualiseerde foto op het scherm. Let er op dat je profielfoto een duidelijk foto van je gezicht moet zijn.

Eén van onze gezinsleden gaat elders studeren en dus verhuizen? Geldt dit als een opzegging?

Ja, maar alleen voor die persoon. Vermeld in je opzegging duidelijk dat het gaat om één lid en dat de andere leden lid blijven.

Mag mijn kind ook het vrijwilligerswerk uitvoeren?

Kinderen tot 16 jaar mogen geen vrijwilligerswerk uitvoeren, hiervoor zijn en blijven de ouders verantwoordelijk. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf vrijwilligerswerk uitvoeren, maar voor de kassa en toezicht moet je, ivm de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, 18 jaar zijn.

Door omstandigheden die wij in december nog niet wisten, kunnen wij in het komende seizoen geen gebruik maken van het bad. Moeten wij nu toch betalen?

De statuten zijn helder over de termijn van opzegging; vóór 1 december. Maar ook wij snappen dat er situaties zijn waarin er sprake is van overmacht. Is dit bij jou aan de orde, meld dit dan schriftelijk aan het bestuur voor besluitvorming. Vergeet je bewijsstukken niet!

Ik ben van plan dit jaar een abonnement te nemen. Mag je op een badpas introducés meenemen en wat betalen zij dan?

Ieder lid heeft het recht om tien (10) keer per seizoen een betaalde introducé mee te nemen; dit is geregeld per abonnementskaart. Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn in 2021 alleen introducees t/m 17 jaar toegestaan. Zij hoeven vooraf niet te reserveren en kunnen mee onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid. Introducees betalen in 2021 6 euro per keer.

Wat gebeurt er als ik mijn abonnement niet ophaal?

Heb je je abonnement vorig(e) ja(a)r(en) niet opgehaald en wil je weer lid worden dan kan dat, maar betaal je wel 5 euro inschrijfkosten. Haal je je abonnement niet op dan betekent dit dat de vereniging je financiële bijdrage maar ook je vrijwilligersbijdrage moet missen. Conform de statuten zal de vereniging hier tegen optreden. Regelmatig ontvang je van ons een reminder waarin wij je attenderen op je lidmaatschap en de bijbehorende verplichtingen richting de vereniging.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Als je geen lid meer van de vereniging wilt zijn, dan kun je je lidmaatschap opzeggen. Dit dien je schriftelijk en voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen te doen. Je kunt je opzegging mailen naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Het is belangrijk om bij de opzegging het lidnummer te vermelden en duidelijk aan te geven op welke persoon of personen de opzegging betrekking heeft.

Heeft Openluchtbad Zwolle een vertrouwenscontactpersoon?

Het Openluchtbad kent twee vertrouwenscontactpersonen (VCP): Gerrijke Hoogeveen en Renske van de Schootbrugge. Kijk bij VCP voor meer informatie.

Wat is het bankrekeningnummer van het Openluchtbad?

Het bankrekeningnummer van Vereniging Openluchtbad Zwolle is: NL18 ABNA 0523 4272 71.