Op deze pagina kun je veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden vinden. Staat jouw vraag er (nog) niet bij, neem dan contact op met de ledenadministratie. Dat kan via een contactformulier of door rechtstreeks een mail aan ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl te sturen.

Tot hoe lang loopt de voorverkoop?

De voorverkoop liep tot vrijdag 23 april 2021. Je kon je abonnement in deze periode afnemen of verlengen tegen een gereduceerd tarief. Nu het Openluchtbad open is betaal je het reguliere tarief. Kijk bij abonnementen voor de actuele prijzen.

Kan ik ook zonder abonnement langskomen om te komen zwemmen?

Nee, het Openluchtbad is een vereniging waar je lid van moet worden. Naast een abonnement afnemen verricht elk hoofdlid een aantal uur vrijwilligerswerk. Zo houden we samen de abonnemenen betaalbaar en het bad open.

Vanaf wanneer kan ik inloggen in het reserveringssysteem?

Dat is sinds 22 april 2021 uur mogelijk. Hiervoor moet je eerst inloggen bij het reserveringssysteem. Mocht je willen weten hoe je het reserveringssysteem kan gebruiken bekijken dan ook het filmpje wat we hierover hebben gemaakt. Let op! Als je net lid bent geworden dan kan het zijn dat je nog niet direct kan inloggen. Er wordt naar gestreefd om voor nieuwe leden binnen 48 uur een account in het reserveringssysteem aan te maken.

Ik kan maar twee keer per week reserveren, kan ik toch vaker komen zwemmen?

Door de geldende corona maatregelen mogen personen van 18 jaar en ouder vooralsnog twee keer per week een tijdsblok reserveren. Je kunt hier bekijken hoe dat in zijn werk gaat. Indien een tijdsblok door omstandigheden niet helemaal is volgeboekt dan kun je je na aanvang van het tijdsblok bij de kassa melden voor één van de niet geboekte plekken. Kijk kort vantevoren altijd goed of een tijdsblok niet toch vol is om teleurstelling bij de kassa te voorkomen. Als het aantal toegestane personen is bereikt kunnen er geen extra mensen meer worden toegelaten. Er kunnen ook geen rechten aan deze last-minute regeling worden ontleent en de medewerkers bij de kassa hebben hierin het laatste woord.

Verkopen jullie ook gezinsabonnementen?

Iedereen kan lid worden van het openluchtbad, maar voor gezinnen en huishoudens geldt een kortingsregeling in de vorm van wat we een gezinsabonnement (of partnerabonnement) noemen. Eén persoon wordt hoofdlid, de overige abonnementen worden daaraan gekoppeld. Met gezin of huishouden wordt bedoeld: familieleden of huisgenoten die op hetzelfde adres wonen.  Indien er omstandigheden zijn waarbij dit niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld bij een scheiding of studerende kinderen die in de weekenden thuiskomen, besluit het bestuur hoe er met deze afwijking wordt omgegaan.

Hoe voeg ik gezinsleden toe bij het afsluiten/verlengen van abonnementen?

Er is altijd één persoon de hoofdaanvrager, ook wel het A-lid genoemd. Dit A-lid voert in de eerste stap bij het afsluiten of verlengen van een abonnement zijn of haar gegevens in en krijgt een uniek lidnummer. In de tweede stap kunnen overige gezinsleden toegevoegd worden. Alle leden ontvangen een eigen badpas met hetzelfde lidnummer.

Moeten wij een apart abonnement voor onze baby hebben?

Dat hangt af van de geboortedatum van je kind. Wanneer je kind op 1 mei van het betreffende zwemseizoen nog geen jaar oud is, mag het in het betreffende seizoen gratis het bad in. Is je kind één jaar of ouder dan wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

Hoe voeg ik gedurende het seizoen nieuwe gezinsleden toe aan het abonnement?

Mail hiervoor de naam of namen, geboortedata en foto’s naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Maak voor elk nieuw lid € 48,00 (€ 43,00 + € 5,00 inschrijfkosten) over naar Vereniging Openluchtbad Zwolle, NL18 ABNA 0523 4272 71 onder vermelding van lidnummer en naam rekeninghouder. De ledenadministratie maakt na ontvangst van betaling de badpassen in orde, waarna u deze kan afhalen bij de kassa van het Openluchtbad.

Hoe verwijder ik de hoofdaanvrager (het a-lid) of vervang ik die voor een ANDERE persoon?

Als er binnen een gezin meerdere personen lid zijn, dan wordt het A-lid gezien als de hoofdaanvrager. Je kunt het A-lid niet zelf verwijderen en/of vervangen door een ander persoon. Als je dit wilt doen neem dan contact met de ledenadiministratie op. Dit kan via het contactformulier of door rechtstreeks een mail aan ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl te sturen.

Ik wil mijn abonnement verlengen maar ben mijn badpas van vorig jaar kwijt. Wat moet ik doen?

Dan moet je een nieuwe bestellen. Bij het online verlengen van het abonnement kun je aanvinken voor welk gezinslid een nieuwe badpas moet worden gemaakt. Dat kost €10 per pasje. Dit is gelijk aan het opnieuw aanvragen van een badpas gedurende het seizoen (bijvoorbeeld als je hem hebt verloren).

Ik wil een foto bij mijn abonnement actualiseren, moet ik nu een nieuwe badpas aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Als je je profielfoto actualiseert, dan staat deze in ons systeem. Onze kassamedewerkers zien bij het scannen van de badpas de geactualiseerde foto op het scherm. Let er op dat je profielfoto een duidelijk foto van je gezicht moet zijn.

Eén van onze gezinsleden gaat elders studeren en dus verhuizen? Geldt dit als een opzegging?

Ja, maar alleen voor die persoon. Vermeld in je opzegging duidelijk dat het gaat om één lid en dat de andere leden lid blijven.

Waar kan ik vinden wanneer ik mijn vrijwilligerswerk moet uitvoeren?

Als je inlogt op mijn.openluchtbadzwolle.nl en je scrollt helemaal naar beneden, dan staat daar aangegeven wanneer je je vrijwilligerswerk moet uitvoeren. We adviseren je om deze data in je agenda te zetten. Onze vereniging draait op vrijwilligers, het is dus belangrijk dat we er van op aan kunnen dat vrijwilligers er op de afgesproken tijden zijn.

Mag mijn kind ook het vrijwilligerswerk uitvoeren?

Kinderen tot 16 jaar mogen niet zelf vrijwilligerswerk uitvoeren, hiervoor zijn en blijven de ouders verantwoordelijk. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf vrijwilligerswerk uitvoeren, maar voor de kassa en toezicht moet je, ivm de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, 18 jaar zijn.

Moet je elk jaar opnieuw lid worden?

Nee, als je lid wordt van onze vereniging, blijf je lid tot wederopzegging. Wel moet je aan het begin van elk nieuw seizoen  je abonnement betalen en je vrijwilligerswerk voor dat seizoen inplannen. Wil je opzeggen, dan moet dat vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Zeg je niet op en betaal je niet aan het begin van het seizoen, dan verwijderen we je per 1 juni uit het systeem. Dit om vervuiling van het ledenbestand te voorkomen. Vergeet de verlenging van je abonnement dus niet!

Mag je op een badpas introducés meenemen en wat betalen zij dan?

Ieder lid heeft het recht om tien (10) keer per seizoen een betaalde introducé mee te nemen; dit is geregeld per abonnementskaart. Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn in 2021 alleen introducees t/m 17 jaar toegestaan. Zij hoeven vooraf niet te reserveren en kunnen mee onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid. In seizoen 20121 betalen introducees 6,00 euro per keer.

Wat gebeurt er als ik mijn abonnement niet ophaal?

Heb je je abonnement vorig(e) ja(a)r(en) niet opgehaald en wil je weer lid worden dan kan dat, maar betaal je wel 5 euro inschrijfkosten. Haal je je abonnement niet op dan betekent dit dat de vereniging je financiële bijdrage maar ook je vrijwilligerswerk moet missen. Conform de statuten zal de vereniging hier tegen optreden. Regelmatig ontvang je van ons een reminder waarin wij je attenderen op je lidmaatschap en de bijbehorende verplichtingen richting de vereniging.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Als je geen lid meer van de vereniging wilt zijn, dan kun je je lidmaatschap opzeggen. Dit dien je schriftelijk en voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen te doen. Je kunt je opzegging mailen naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Het is belangrijk om bij de opzegging het lidnummer te vermelden en duidelijk aan te geven op welke persoon of personen de opzegging betrekking heeft.

Heeft Openluchtbad Zwolle een vertrouwenscontactpersoon?

Het Openluchtbad kent twee vertrouwenscontactpersonen (VCP): Gerrijke Hoogeveen en Renske van de Schootbrugge. Kijk bij VCP voor meer informatie.

Wat is het bankrekeningnummer van het Openluchtbad?

Het bankrekeningnummer van Vereniging Openluchtbad Zwolle is: NL18 ABNA 0523 4272 71.