Het Openluchtbad is een vereniging. We hebben alleen betaalde krachten voor het beheer en toezicht. Al het overige werk doen we samen. We hebben circa 150 zogenoemde ‘vaste vrijwilligers’. Zij werken minimaal dertig uur per seizoen belangeloos voor het Openluchtbad.

Daarnaast voeren de andere leden vrijwilligers werk uit, vier tot zes uur (per gezin/huishouden) per seizoen. Dat gebeurt in blokjes van 2 of 3 uur. Per abonnement hoeft alleen het hoofdlid (A-lid) dit te doen, ook al zijn extra helpende handjes bij bijvoorbeeld het schoonmaken natuurlijk altijd van harte welkom:). In het geval kinderen zonder hun ouders lid zijn, doet een ouder van dit kind het vrijwilligerswerk.

Sommige taken zijn heel populair en meteen in het begin van het seizoen al bezet. We zetten het vrijwilligerswerk van alle maanden niet in één keer open. Want we moeten voorkomen dat er gaten in het rooster vallen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vrijwilligerstaken:

Winkeltje

Je werkt samen met een vaste vrijwilliger. Je verkoopt snoep, snacks en drinken. Je frituurt niet. Je rekent af met contant geld of pinapparaat. Werkzaamheden als voorraad aanvullen en schoonmaken kunnen ook tot deze taak behoren.

Kassa

Samen met de vaste kassamedewerker zit je bij de kassa. Je zit aan het loket en je heet onze leden welkom. Je controleert de abonnementen aan de hand van de foto op de laptop, rekent introducé-kaartjes af met behulp van het pinapparaat en helpt de bezoekers bij eventuele vragen. Bezoekers met vragen die je niet kunt beantwoorden verwijs je door naar de vaste kassamedewerker. Aan het einde van de dienst maak je de kassa op, en draagt dit over aan de vaste kassamedewerker.

Toezichthouders

Een toezichthouder is een extra paar ogen voor de lifeguards die aan het bad staan. Bij de beheerder krijg je vooraf aan de dienst een A4-tje met instructies te lezen. Onder verantwoordelijkheid van de badjuf/meester houd je toezicht op het stukje bad dat aan jou toegewezen is en spreekt de zwemmers aan op hun gedrag waar nodig. Als er een calamiteit is waarschuw je de dienstdoende badmeester of badjuf. Een mobiele telefoon aan het bad is niet toegestaan.

Baancontroleur Zwem4daagse

De Zwem4daagse, in de laatste week van juni, is altijd een feestje. Als baancontroleur zit je bij een van de banen bij het bad en controleer je of de deelnemers de hele baan uitzwemmen en niet aan de zwemlijnen hangen. Je zit op een stoel en wordt voorzien van koffie/thee en wat lekkers tussendoor. Ben je toegewezen aan de laatste baan? Dan mag je elke deelnemer die uit het water komt een knipje geven op hun zwemkaartje. Na 4 knipjes, aan het einde van de week, ontvangen zij hun welverdiende medaille van het het bestuur.

Inschrijving Zwem4daagse

Inschrijven voor de Zwem4daagse kan online, via www.zwem4daagse.nl. Op dag 1 en 2 (maandag en dinsdag) kunnen zwemmers zich ook ter plekke inschrijven aan de inschrijftafel bij de ingang van het Openluchtbad. Hiervoor hebben we mensen nodig die namen noteren, voor de hoeveelste keer iemand meedoet en een knipkaartje geven. Betaling gaat via de penningmeester. Ben je klantvriendelijk en stressbestendig? Dan is dit iets voor jou.

Gastvrouw/heer Zwem4daagse

Jij zorgt ervoor dat alle vrijwilligers die zijn ingezet tijdens de Zwem4daagse regelmatig iets te eten en te drinken krijgen. Als het mooi weer is wat verkoelends en bij een koude Zwem4daagse een lekker kopje warme koffie of thee met een koek. Voor de deelnemers is er een kraampje met drinken en wat lekkers als beloning voor al die banen zwemmen.

Bemonstering

De kwaliteit van het badwater dient steeds goed te worden gecontroleerd. Daarom worden dagelijks watermonsters uit de baden genomen. De resultaten van de metingen worden vastgelegd in een logboek en de tablet. Secuur kunnen werken is een pré. Let op: je wordt ingeroosterd voor een periode van 2 weken, maar dit betekent niet dat je alle dagen beschikbaar moet zijn. In deze periode van 2 weken ben je samen met 3 andere personen verantwoordelijk voor de bemonstering. De periode begint op een zaterdag en eindigt na 2 weken op vrijdag. De 6 ingeroosterde personen stemmen onderling af wie op welke dag de bemonstering gaat doen (schema). Het bemonsteren wordt aan het begin van de avond gedaan. Van de coördinator bemonstering krijg je de instructie over wat er van jou wordt verwacht.

EHBO-er

In de weekenden en ook op de woensdagmiddagen tot aan de schoolvakantie is het vaak druk in het zwembad. De badjuf/meester is natuurlijk in het bezit van een EHBO-diploma, maar staat in principe bij het bad. Voor deze dagen, en ook bij evenementen zoals de Zwem4daagse en Moonlightzwemmen zoeken we mensen met een geldig EHBO- en/of BHV diploma die eventuele ongelukjes op een professionele manier kunnen opvangen en die de badmeesters bij een calamiteit kunnen ondersteunen.

Groenvoorziening

Grasmaaien, perken aanharken, heg snoeien zijn allemaal taken die horen bij de groenvoorziening. We hebben een coördinator die verantwoordelijk is voor al het groen rondom het bad, maar hij kan regelmatig hulp gebruiken. Heb je groene vingers en plezier in het werken in de tuin, dan is deze taak geknipt voor jou.

Schoonmaken

Dagelijks gaat een groep schoonmakers onder aansturing van een coördinator aan de slag om alles schoon te houden/maken rondom het bad. Toiletten, douches en kleedhokjes, alles moet dagelijks worden schoongemaakt.

Voorbereidings- / Afsluitwerkzaamheden

Voordat het seizoen losbarst zijn er veel klussen te klaren. Sterke armen, brede schouders, handige klussers, vlijtige schoonmakers, voor elk wat wils. Ook aan het einde van het seizoen, als de laatste zwemmers zijn vertrokken, is er nog van alles doen. Lijnen uit het water, opruimen, schoonmaken etc.

Evenementen

Gedurende het seizoen worden evenementen georganiseerd zoals de Zwem4daagse, Moonlightzwemmen en de openings- en afsluitingsdag.  Hiervoor is hulp welkom. Dat kan zijn het toezicht houden bij een springkussen, het opruimen van de diverse attributen of het rondbrengen van koffie. De coördinator van onze activiteitencommissie zal de taken verdelen.

Reservelijst vrijwilligerstaken

Met name aan het eind van het seizoen is niet meer voor iedereen een taak. De kassamedewerker zet je daarom tijdelijk op reserve. Zodra er nieuwe taken vrij komen, of gaten vallen in de planning, krijg je een mail of word je gebeld met de vraag om alsnog je vrijwilligerswerk te doen. ‘Samen zwemmen, samen doen’ blijft uiteraard het credo en de kracht van onze vereniging. Let op: je mag je hiervoor niet zelf inschrijven. Wanneer dit wel gebeurt, wordt deze taak verwijderd en word je bij een eerste bezoek aan het bad gevraagd alsnog taken te kiezen.

Vaste vrijwilliger

Een vaste vrijwilliger doet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk per seizoen. Andere leden kunnen deze taak niet kiezen wanneer ze zich opgeven voor hun gewone vrijwilligerswerk. Wanneer je je hiervoor onterecht inschrijft wordt deze taak verwijderd en word je bij een eerste bezoek aan het bad gevraagd alsnog taken te kiezen.

Tot slot

Ieder (hoofd)lid moet * vrijwilligerstaken hebben ingevuld. Wanneer dat niet goed is gebeurd, geeft het pasje bij de entree een signaal. De kassamedewerker zal je vragen alsnog een taak te kiezen. Het kan voorkomen dat het rooster vol is. In dat geval maakt de kassamedewerker een ‘reserve’-taak aan. Zodra er later nieuwe taken vrij komen, of gaten vallen in de planning, word je gebeld met de vraag om alsnog je vrijwilligerswerk in te vullen. (NB, alleen kassamedewerkers kunnen reservetaak aanmaken. Wanneer je dit als lid zelf doet, is dit ongeldig en zul je bij de kassa een andere keuze moeten maken.)

‘Samen zwemmen, samen doen’ is de kracht van onze vereniging. Dankzij de vereniging en onze leden/vrijwilligers houden wij al sinds 1992 het Openluchtbad in stand.

*  Er kunnen (medische of andere) omstandigheden zijn waardoor een lid geen enkele vrijwilligerstaak kan uitvoeren. In dat geval verleent het bestuur vrijstelling.