Het Openluchtbad is een vereniging. We hebben alleen betaalde krachten voor het beheer en toezicht. Al het overige werk doen we samen. We hebben circa 150 zogenoemde ‘vaste vrijwilligers’. Zij werken minimaal dertig uur per seizoen belangeloos voor het Openluchtbad.

Daarnaast voeren de andere leden vrijwilligers werk uit, vier tot zes uur (per gezin/huishouden) per seizoen. Dat gebeurt in blokjes van 2 of 3 uur. Per abonnement hoeft alleen het hoofdlid (A-lid) dit te doen, ook al zijn extra helpende handjes bij bijvoorbeeld het schoonmaken natuurlijk altijd van harte welkom:). In het geval kinderen zonder hun ouders lid zijn, doet een ouder van dit kind het vrijwilligerswerk.

Sommige taken zijn heel populair en meteen in het begin van het seizoen al bezet. We zetten het vrijwilligerswerk van alle maanden niet in één keer open. Want we moeten voorkomen dat er gaten in het rooster vallen.

Vrijwilligerstaken

Dit zijn de verschillende vrijwilligerstaken:

Kassa 

Samen met de vaste kassamedewerker zit je bij de entree, de kassa. Je zit aan het loket dus je heet onze leden welkom. Je controleert de abonnementen aan de hand van de foto op de laptop, rekent introducee-kaartjes af met behulp van het pinapparaat en helpt de bezoekers bij eenvoudige vragen. Bezoekers met vragen die je niet kunt beantwoorden verwijs je door naar de vaste kassamedewerker. Aan het einde van de dienst maak je de kassa op, en draag je dit over aan de vaste kassamedewerker. 

Toezichthouders 

Een toezichthouder is een extra paar ogen voor de lifeguards die aan het bad staan. Onder verantwoordelijkheid van de badjuf/meester houd je toezicht op het stukje bad dat aan jou toegewezen is en let je op de zwemmers. Als er een calamiteit is waarschuw je de dienstdoende badmeester: je hoeft dus zelf het water niet in. Bij de beheerder krijg je vooraf van de dienst een A4-tje met instructies te lezen, zodat je weet waar je op moet letten. Je kunt geen telefoon meenemen tijdens je dienst. 

Bemonstering 

Elke twee weken zijn drie personen verantwoordelijk voor de bemonstering: het meten van de waterkwaliteit door middel van het vullen van buisjes water uit het bad en het controleren daarvan. De drie ingeroosterde personen stemmen zelf onderling af wie op welke dag de bemonstering gaat doen. Het bemonsteren dient in het begin van de avond te gebeuren. Van de coördinator bemonstering krijg je de instructies over wat er van jou wordt verwacht.  De resultaten van de verschillende metingen worden vastgelegd in een logboek en digitaal op een tablet. Secuur werken is een pré.

EHBO-er 

In de weekenden en tot aan de schoolvakantie ook op woensdagmiddagen, is het vaak druk in het zwembad. De badjuf/meester is natuurlijk in het bezit van een EHBO-diploma, maar staat in principe bij het bad. Voor de zaterdag en zondag en de woensdagmiddag zoeken we mensen met een geldig EHBO- en/of BHV diploma die eventuele ongelukjes op een professionele manier kunnen opvangen en die de badmeesters bij een calamiteit kunnen ondersteunen. 

Groenvoorziening 

Grasmaaien, perken aanharken, heg snoeien zijn allemaal taken die horen bij de groenvoorziening. We hebben 2 coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor al het groen rondom het bad, maar zij kunnen regelmatig hulp gebruiken. Heb je groene vingers en plezier in het werken in de tuin, dan is deze taak geknipt voor jou! 

Schoonmaken 

Dagelijks gaat een groep schoonmakers onder aansturing van een coördinator aan de slag om alles schoon te houden/maken rondom het bad. Toiletten, douches en kleedhokje worden dagelijks schoongemaakt. Met enige regelmaat worden ook de badranden schoongemaakt en de perrons geveegd. Alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden worden verdeeld.

Voorbereidings- / Afsluitwerkzaamheden 

Voordat het seizoen losbarst, maar ook na het sluiten van het bad zijn er voldoende klussen te klaren. Schoonmaken, werkzaamheden in de perkjes en andere groene klusjes staan vaak op het programma. Sterke armen, brede schouders, vlijtige schoonmakers, voor elk wat wils! 

Zwem4Daagse 

De vereniging Openluchtbad Zwolle organiseert jaarlijks de Zwem4Daagse. De organisatie ligt in handen van de activiteitencommissie, samen met beheer en bestuur, maar zij kunnen alle hulp gebruiken rondom dit jaarlijkse evenement! Denk aan banencontroleurs, toezichthouders bij het springkussen, gastvrouwen- of heren die koffie en thee rondbrengen, begeleiders van activiteiten etc. 

Activiteiten 

Naast de Zwem4Daagse worden nog andere leuke activiteiten georganiseerd. Hiervoor is altijd hulp welkom. Vaak gaat het om het begeleiden van activiteiten en spelletjes, of extra toezichthouders. Dit jaar staan op de planning: moonlightswimming, fitness festival, Zwem4daagse , Open Monumentendag op 10 september en de sluitingsdag op 18 september. (bommetje, springkussen en/of een andere activiteit).

Reserve

Ieder lid móet * vrijwilligerstaken hebben ingevuld. Wanneer dat niet het geval is, geeft het pasje bij de entree een signaal, en zal de kassamedewerker je vragen alsnog een taak te kiezen. Het kan voorkomen dat het rooster vol is. In dat geval maakt de kassamedewerker een ‘reserve’-taak aan. Zodra er later nieuwe taken vrij komen, of gaten vallen in de planning, word je gebeld met de vraag om alsnog je vrijwilligerswerk in te vullen. NB, alleen kassamedewerkers kunnen reservetaak aanmaken. Wanneer je dit als lid zelf doet, is dit ongeldig en zul je bij de kassa een andere keuze moeten maken. ‘Samen zwemmen, samen doen’ is het credo en de kracht van onze vereniging. Dankzij de vereniging en onze leden/vrijwilligers houden wij al sinds 1992 het Openluchtbad in stand.

**  Er kunnen (medische of andere) omstandigheden zijn waardoor een lid geen enkele vrijwilligerstaak kan uitvoeren. In dat geval verleent het bestuur vrijstelling.