Het maximumaantal van 8.500 leden is bereikt, op 2 mei is daarom een ledenstop ingesteld. De inschrijving voor nieuwe abonnementen is dus gesloten.  De bovengrens is ingesteld om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen en om het beheersbaar en werkbaar te houden voor het personeel en de vrijwilligers van het bad.

Was je voorheen wel lid, maar heb je je abonnement niet verlengd? Helaas kan dat dit jaar niet meer. Het spijt ons ook voor de zwemliefhebbers die deze zomer voor het eerst lid hadden willen worden. Voor de mensen die nu te laat zijn: de ervaring leert dat er na afloop van elk seizoen een aantal leden stopt waardoor er in het nieuwe jaar weer ruimte ontstaat.

Introducees zijn gewoon welkom, tenzij het vanwege extreme hitte en drukte noodzakelijk is om de toegang tijdelijk te beperken en alleen leden toe te laten.

Vorig jaar waren we voor het eerst in de geschiedenis genoodzaakt om een ledenstop in te stellen. Toen bereikten we de limiet op 7 juni.