Vond je het ook zo prettig en gezellig in het afgelopen jaar? Zou je meer betrokken willen zijn bij het Openluchtbad? Dat kan! Extra mensen zijn altijd welkom.
Er zijn vaste vrijwilligers voor de ledenadministratie, kassa, het winkeltje, schoonmaak, onderhoud, etc. De teams zijn enorm enthousiast en gezellig! Werktijden en de hoeveelheid tijd die je erin steekt, is aan jou. Dat gaat in overleg. Kijk op www.openluchtbadzwolle.nl/vacatures of stuur een mail naar bestuur@openluchtbadzwolle.nl.