Het maximumaantal van 8000 leden is bereikt, op 7 juni is daarom een ledenstop ingesteld. Nooit eerder in het ruim 30-jarig bestaan van de Vereniging Openluchtbad Zwolle hebben we deze mijlpaal bereikt. De bovengrens is ingesteld om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen en om het beheersbaar en werkbaar te houden voor het personeel en de vrijwilligers van het bad.

Was je voorheen wel lid, maar heb je je abonnement niet verlengd? Helaas kan dat dit jaar niet meer. Het spijt ons ook voor de zwemliefhebbers die deze zomer nog lid hadden willen worden. Voor de mensen die nu te laat zijn: de ervaring leert dat er na afloop van elk seizoen een aantal leden stopt waardoor er in het nieuwe jaar weer ruimte ontstaat.