Het bankrekeningnummer van Vereniging Openluchtbad Zwolle is: NL18 ABNA 0523 4272 71.