Iedereen kan lid worden van het Openluchtbad. Voor gezinnen en huishoudens geldt een kortingsregeling; één persoon wordt hoofdlid (zgn. A-lid), de abonnementen van de partner en/of overige gezinsleden hebben een gereduceerd tarief en worden gekoppeld aan het A-lid. Met gezin of huishouden wordt bedoeld: familieleden of huisgenoten die op hetzelfde adres wonen. Indien er omstandigheden zijn waarbij dit niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld bij een scheiding of studerende kinderen die in de weekenden thuiskomen, besluit het bestuur hoe er met deze afwijking wordt omgegaan.