Als je geen lid meer van de vereniging wilt zijn, dan kun je je lidmaatschap opzeggen. Dit dien je schriftelijk en voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen te doen. Je kunt je opzegging mailen naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Het is belangrijk om bij de opzegging het lidnummer te vermelden en duidelijk aan te geven op welke persoon of personen de opzegging betrekking heeft.