Mail hiervoor de naam of namen, geboortedata en foto’s naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Maak voor elk nieuw lid €50,00 (€45,00 + €5,00 inschrijfkosten) over naar Vereniging Openluchtbad Zwolle, NL18 ABNA 0523 4272 71 onder vermelding van lidnummer en naam rekeninghouder. De ledenadministratie maakt na ontvangst van betaling de badpassen in orde, waarna u deze kan afhalen bij de kassa van het Openluchtbad.