maandag 28 - vrijdag 2 juli

Zwem4daagse

Van 16:00 - 19:00 uur

Zal de Zwem4daagse dit jaar door kunnen gaan?! Reserveer vast deze week in je agenda. Als het door corona in juni nog niet mogelijk is, verschuiven we de Zwem4daagse naar 13 t/m 17 september. Dan organiseren we het samen met zwembad De Vrolijkheid en de Maarten van de Weijden Foundation.

Meer nieuws via onze website!