Het Openluchtbad kent twee vertrouwenscontactpersonen (VCP): Renske van de Schootbrugge en een nieuwe collega die binnenkort geïntroduceerd wordt. Kijk bij VCP voor meer informatie.