Het Openluchtbad heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). Kijk bij VCP voor meer informatie.