We gaan open!

Na akkoord van de Gemeente Zwolle en na rijp intern beraad met een afvaardiging van personeel en vrijwilligers, heeft het bestuur besloten om het Openluchtbad Zwolle dit seizoen te openen voor onze leden. Met inachtneming van alle regels, beperkingen en voorwaarden die zowel voor personeel als badgasten gelden, gaan we ‘gereguleerd’ open vanaf zaterdag 13 juni. Hieronder lees je in grote lijnen wat dit inhoudt. Houd de website in de gaten voor meer informatie over de corona maatregelen en meest gestelde vragen.

Wat betekent een gereguleerde opening?
Dit betekent onder meer: het Openluchtbad is dit jaar alleen toegankelijk voor leden dit jaar, geen introducés, geen activiteiten (zoals de Zwem4daagse en Moonlightswimming) en geen bedrijfszwemmen. Dus wil je komen zwemmen, word dan snel lid! Dat kan het hele seizoen door. Vrijwilligers krijgen in overleg extra (Corona) taken. Leden kunnen zwemmen in tijdsblokken van 1 uur (met 15 minuten omkleed- en wisseltijd en ervoor en erna). Om te kunnen zwemmen moeten leden zich inschrijven via een speciaal reserveringssysteem dat vanaf 12 juni via onze website beschikbaar komt. Elk lid kan in eerste instantie maximaal 2 keer per week zwemmen, om zoveel mogelijk leden de kans te geven om te komen zwemmen.

Voor wie?
Onze jonge leden t/m 12 jaar met minimaal een A-diploma zijn welkom in de recreatiebaden aan de herenzijde. Zij mogen vrij zwemmen, zonder 1,5 meter regel, maar ouders mogen volgens het zwembadprotocol niet mee het water in. Per gezin mag één ouder op de kant staan, op 1,5 meter van elkaar. Dit betekent dat kinderen zonder A-diploma en baby’s en peuters voorlopig helaas nog niet kunnen zwemmen in ons bad. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen banen zwemmen in een afgeschermd deel van het herenbad. Volwassenen zijn welkom in het banenbad aan dameszijde. De ligweides mogen niet gebruikt worden, mensen moeten na het zwemmen omkleden en dan direct naar huis. Met de huidige maatregelen kunnen we per uur aan ongeveer 130 zwemmers de gelegenheid geven om te zwemmen. Ook zwemverenigingen zijn welkom op hun normale trainingsuren na sluitingstijd, met aangepaste maatregelen.

Eerst beperktere openingstijden
We starten de eerste 3 weken voorzichtigheidshalve met beperktere openingstijden (door de week van 14 tot 20 uur en weekenden van 11 tot 17 uur), omdat het essentieel is dat we voldoende leden hebben die ook het vrijwilligerswerk kunnen doen. We doen dus een beroep op jullie allen; schrijf je in en help mee om het Openluchtbad open te krijgen (en te houden!). Mocht blijken dat voldoende leden een abonnement afnemen, dan kunnen we de openingsuren langzaam uitbreiden. En wil je iets extra’s doen dit jaar, graag! Meld je in dit geval aan bij ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl.

Het kan zijn dat de overheidsregels worden versoepeld of juist strakker worden, doordat het virus weer tot meer slachtoffers leidt. Afhankelijk daarvan kunnen onze openingstijden worden uitgebreid of juist ingekort. Dit hangt uiteraard ook af van hoe we ons met ons allen aan de regels houden. We zullen zowel vooraf als gedurende het seizoen heel zorgvuldig en duidelijk te communiceren over wat wel en niet mag. Daarvoor zijn naast onze eigen regels, ook de regels vanuit het landelijke zwembadprotocol en de overheid leidend.

Prijzen
Vanaf 27 mei start de voorverkoop, die doorloopt tot en met vrijdag 12 juni. Om het financiële verlies te beperken heeft het bestuur ervoor gekozen om de voorverkoopprijs ten opzichte van vorig jaar niet bij te stellen: € 47 voor het A-abonnement en € 33 voor elk volgend abonnement. De voorverkoop start op 27 mei en loopt door t/m 12 juni. Vanaf 13 juni betaalt een A-lid € 52 en elk volgend lid € 40. Dit is wel een gereduceerd tarief. Er is géén mogelijkheid tot teruggave van het abonnementsgeld. Ook niet als het bad onverhoopt dicht moet van overheidswege of omdat leden zich niet aan de coronamaatregelen houden. We hopen dat iedereen hier begrip voor heeft.

In de geest van de bezetters
Met de huidige uitwerking van de toegang en de regulering van het aantal badgasten en een aangepaste organisatie en invulling van personeel, kunnen we alsnog van start met het seizoen 2020. Het zal geen gemakkelijk seizoen worden. In 1992 werd het Openluchtbad bedreigd met sluiting. Dat hebben actieve zwemmers en wijkbewoners destijds weten te voorkomen met een bezetting van het bad. In de geest van die actievoerders zeggen we nu: ook Corona krijgt het Openluchtbad er niet onder! Wij zijn een hechte vereniging, die met elkaar de schouders eronder wil zetten om onze leden de mogelijkheid te geven om te zwemmen. Hoe minimaal en aan regels gebonden dit ook is.

Tot slot, we zijn heel blij dat we opengaan, maar zijn ons ook bewust van de uitdagingen die dit met zich mee brengt. We realiseren ons ook dat het voor iedereen, vrijwilligers, personeel en leden, een afwijkend seizoen wordt. Het bestuur bedankt alle leden voor jullie geduld en vertrouwen en getoonde steun tot nu toe. Tot snel!