FAQ

Op deze pagina hebben wij veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden geplaatst. Staat uw vraag daar niet bij, neem dan contact met ons op via het mailadres van de ledenadministratie (op de contactpagina).

Heeft Openluchtbad Zwolle een vertrouwenscontactpersoon?

Met ingang van het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur twee vertrouwenscontact-personen (VCP) aangesteld: Gerrijke Hoogeveen en Renske van de Schootbrugge (oud- bestuurslid). Lees meer –>.

Enkele gezinsleden zijn al lid en de rest wil lid worden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Mail geboortedata en foto’s naar ledenadmin@openluchtbad-zwolle.nl. Maak voor elk nieuw lid € 43 (€ 38 + € 5 inschrijfkosten) over naar Openluchtbad, NL18 ABNA 0523 4272 71 ovv lidmaatschapsnummer en naam rekeninghouder. De ledenadministratie maakt de pasjes in orde, waarna u deze kan afhalen bij de kassa van het Openluchtbad.

Moeten wij een aparte lidmaatschapskaart hebben voor onze baby?

Dat hangt af van de geboortedatum van uw baby. Wanneer uw baby op 1 mei van het betreffende zwemseizoen nog niet één jaar oud is, mag het gratis het bad in. Eén jaar en ouder betaalt het volle tarief.

Eén van onze gezinsleden gaat elders studeren en dus verhuizen? Geldt dit als een opzegging?

Ja, maar alleen voor die persoon. Vermeld in uw opzegging duidelijk dat het gaat om één lid en dat de andere leden lid blijven.

Door omstandigheden die wij in oktober nog niet wisten, kunnen wij in het komende seizoen geen gebruik maken van het bad. Moeten wij nu toch betalen?

De statuten zijn helder over de termijn van opzegging. Maar ook wij snappen dat er situaties zijn waarin er sprake is van overmacht. Is dit bij u aan de orde, meldt dit dan schriftelijk aan het bestuur voor besluitvorming. Vergeet uw bewijsstukken niet!

Ik ben van plan dit jaar een abonnement te nemen op het openlucht bad. Mag je op zo’n pas introducés meenemen en wat betalen die dan?

Ieder lid heeft het recht om tien (10) keer per seizoen een betaalde introducé mee te nemen; dit is geregeld per abonnementskaart. Elke introducé betaalt daarnaast € 5,00 toegang.

Wat gebeurt er als ik mijn abonnement niet ophaal?

Heeft u uw abonnement vorig(e) ja(a)r(en) niet opgehaald en u wilt weer lid worden dan wordt u nieuw lid, met de daar bij behorende kosten. Haalt u uw abonnement niet op dan betekent dit dat de vereniging uw financiele bijdrage maar ook uw vrijwilligersbijdrage moet missen. Conform de statuten zal de vereniging hier tegen optreden. Regelmatig ontvangt u van ons een reminder waarin wij u attenderen op uw lidmaatschap en de bijbehorende verplichtingen richting de vereniging.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

U kunt opzeggen voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Volgens de statuten moet dit schriftelijk gebeuren op Postbusnummer 1107, 8001 BC te Zwolle onder vermelding van uw abonnementnummer (zie uw lidmaatschapskaart) of op het mailadres van onze ledenadministratie (zie de contactpagina). Alleen opzeggingen die ontvangen zijn per mail kunnen door ons bevestigd worden.