Op deze pagina hebben wij veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden geplaatst. Staat jouw vraag daar niet bij, neem dan contact met ons op via het mailadres van de ledenadministratie (op de contactpagina).

Tot hoe lang loopt de voorverkoop?

De voorverkoop start op 27 mei en loopt door tot en met vrijdag 12 juni. Als het Openluchtbad eenmaal open is vanaf 13 juni, betaal je een hoger tarief. In verband met het kortere seizoen is dat naar gereduceerd naar € 52 euro voor het eerste abonnement en € 40 euro voor elk volgende abonnement.

Moeten wij een aparte lidmaatschapskaart hebben voor onze baby?

Dat hangt af van de geboortedatum van je kind. Wanneer je kind op 1 mei van het betreffende zwemseizoen nog niet één jaar oud is, mag het gratis het bad in. Eén jaar en ouder betaalt het volle tarief. Vanwege het coronavirus en de beperkende maatregelen vanuit de overheid mogen ouders helaas niet mee het water in. Dit betekent dat we (vooralsnog) geen kinderen zonder A-diploma kunnen toelaten.

Wat is het bankrekeningnummer van het Openluchtbad?

Het bankrekeningnummer van Vereniging Openluchtbad Zwolle is: NL18 ABNA 0523 4272 71

Heeft Openluchtbad Zwolle een vertrouwenscontactpersoon?

Met ingang van het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld: Gerrijke Hoogeveen en Renske van de Schootbrugge. Kijk bij VCP voor meer informatie.

Enkele gezinsleden zijn al lid en de rest wil lid worden gedurende het seizoen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Mail geboortedata en foto’s naar ledenadministratie@openluchtbadzwolle.nl. Maak voor elk nieuw lid € 45 (€ 40 + € 5 inschrijfkosten) over naar Openluchtbad, NL18 ABNA 0523 4272 71 ovv lidmaatschapsnummer en naam rekeninghouder. De ledenadministratie maakt de pasjes in orde, waarna u deze kan afhalen bij de kassa van het Openluchtbad.

Ik wil mijn abonnement verlengen maar ben mijn badpas van vorig jaar kwijt. Wat moet ik doen?

Dan moet je een nieuwe bestellen. Bij het online verlengen van het abonnement kun je aanvinken voor welk gezinslid een nieuwe pas moet worden gemaakt. Dat kost €10 per pasje. Dit is gelijk aan het opnieuw aanvragen van een pasje gedurende het seizoen (bijvoorbeeld als je hem hebt verloren).

Eén van onze gezinsleden gaat elders studeren en dus verhuizen? Geldt dit als een opzegging?

Ja, maar alleen voor die persoon. Vermeld in je opzegging duidelijk dat het gaat om één lid en dat de andere leden lid blijven.

Door omstandigheden die wij in oktober nog niet wisten, kunnen wij in het komende seizoen geen gebruik maken van het bad. Moeten wij nu toch betalen?

De statuten zijn helder over de termijn van opzegging. Maar ook wij snappen dat er situaties zijn waarin er sprake is van overmacht. Is dit bij jou aan de orde, meldt dit dan schriftelijk aan het bestuur voor besluitvorming. Vergeet je bewijsstukken niet!

Ik ben van plan dit jaar een abonnement te nemen. Mag je op zo’n pas introducés meenemen en wat betalen zij dan?

In een normaal jaar heeft ieder lid het recht om tien (10) keer per seizoen een betaalde introducé mee te nemen; dit is geregeld per abonnementskaart. Dit jaar (2020) laten we alleen leden toe in het bad, omdat we veel minder mensen mogen binnen laten vanwege de beperkende overheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen vanuit de zwembadbranche.

Wat gebeurt er als ik mijn abonnement niet ophaal?

Heb je je abonnement vorig(e) ja(a)r(en) niet opgehaald en wil je weer lid worden dan kan dat, maar betaal je wel 5 euro inschrijfkosten. Haal je je abonnement niet op dan betekent dit dat de vereniging je financiële bijdrage maar ook je vrijwilligersbijdrage moet missen. Conform de statuten zal de vereniging hier tegen optreden. Regelmatig ontvang je van ons een reminder waarin wij je attenderen op je lidmaatschap en de bijbehorende verplichtingen richting de vereniging.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Je kunt opzeggen voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Volgens de statuten moet dit schriftelijk gebeuren op Postbusnummer 1107, 8001 BC te Zwolle onder vermelding van jouw abonnementnummer (zie je lidmaatschapskaart) of op het mailadres van onze ledenadministratie (zie de contactpagina). Alleen opzeggingen die ontvangen zijn per mail kunnen door ons bevestigd worden.