Er is altijd één persoon de hoofdaanvrager, ook wel het A-lid genoemd. Bij het afsluiten of verlengen van een abonnement voert dit A-lid als eerste stap zijn of haar gegevens in en krijgt dan een uniek lidnummer. In de tweede stap kunnen overige gezinsleden toegevoegd worden. Alle leden ontvangen een eigen badpas met hetzelfde lidnummer.